Public contract: Zajištění kurzu podpory implementace současných poznatků v oblasti didaktiky do vyučovací praxe a nadregionální setkání koordinátorů inkluze – 2018/0225

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 1379
System number: P18V00000295
Contracting authority registration number: 2018/0225
Date of commence: 12.11.2018
Tender submit to: 23.11.2018 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Zajištění kurzu podpory implementace současných poznatků v oblasti didaktiky do vyučovací praxe a nadregionální setkání koordinátorů inkluze – 2018/0225
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění ubytování, stravování (uvítací pohoštění, coffeebreak/snack a večeře) a školící prostory od 3. - 4. 12. 2018 pro maximálně 50 osob (zadavatel garantuje minimálně 30 osob k ubytování a 40 osob ke stravování). Plnění veřejné zakázky je realizováno v rámci projektu Škola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků, reg č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000210. Bližší požadavky, podmínky a specifikace je uvedena v přiložené zadávací dokumentaci.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: VZMR s uveřejněnou výzvou
 • Public contract regime: small-scale public contract
 • Estimated value: 80 822 Kč without VAT

Contracting authority

 • Official name: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • CRN: 44555601
 • Postal address:
  Pasteurova 1
  40096 Ústí nad Labem
 • Name of the department: Oddělení Veřejných zakázek UJEP
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 60059154

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.ujep.cz)

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Other messages for the contract

Public documents

Forms

URL addresses