Public contract: Atomový absorpční spektrometr – 2018/0091

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 1233
System number: P18V00000150
Contracting authority registration number: 2018/0091
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2018-032284
Date of commence: 17.07.2018
Tender submit to: 03.08.2018 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Atomový absorpční spektrometr – 2018/0091
 • Type of public contract: Supplies

Brief subject description:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka duálního atomového absorpčního spektrometru s atomizací vzorku v plamenu (plamenová AAS) a s elektrotermickou atomizací vzorků na grafitové kyvetě (AAS ETA) s možností měření v plamenu i na kyvetě současně. Součástí zařízení bude též jednotka pro kontinuální generování hydridových par umožňující měření hydridotvorných prvků včetně křemenné koncentrační trubice pro měření studených par Hg.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: simplified below-the-threshold procedure
 • Public contract regime: below-the-threshold
 • Estimated value: 2 066 115 Kč without VAT

Contracting authority

 • Official name: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • CRN: 44555601
 • Postal address:
  Pasteurova 1
  40096 Ústí nad Labem
 • Name of the department: Oddělení Veřejných zakázek UJEP
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 60059154

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.ujep.cz)

Contact

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Other messages for the contract

Public documents

Forms

URL addresses