Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Atomový absorpční spektrometr – 2018/0091
Odesílatel Lukáš Potměšil
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.09.2018 11:42:26
Předmět Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku. Oznámení o výběru včetně příloh je součástí této zprávy.


Přílohy
- Oznameni_vyber.pdf (759.85 KB)
- posouzeni nabidky.xlsx (47.09 KB)
- Zprava.pdf (510.03 KB)