Received message - other

Procurement procedure Atomový absorpční spektrometr – 2018/0091
Sender Lukáš Potměšil
Sender organization Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [CRN: 44555601]
Recipient All (including public)
Date 11.09.2018 11:42:26
Subject Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku. Oznámení o výběru včetně příloh je součástí této zprávy.


Attachments
- Oznameni_vyber.pdf (759.85 KB)
- posouzeni nabidky.xlsx (47.09 KB)
- Zprava.pdf (510.03 KB)