Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Atomový absorpční spektrometr – 2018/0091
Odesílatel Lukáš Potměšil
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.07.2018 16:26:47
Předmět Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace

Zadavatel veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení Vás tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku a současně s tím k prokázání splnění kvalifikace. Bližší podmínky jsou uvedeny v přiložené výzvě a zadávací dokumentaci.


Přílohy
- Vyzva_podani_nabidek.pdf (764.71 KB)