Received message - invitation

Procurement procedure Atomový absorpční spektrometr – 2018/0091
Sender Lukáš Potměšil
Sender organization Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [CRN: 44555601]
Recipient All (including public)
Date 17.07.2018 16:26:47
Subject Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace

Zadavatel veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení Vás tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku a současně s tím k prokázání splnění kvalifikace. Bližší podmínky jsou uvedeny v přiložené výzvě a zadávací dokumentaci.


Attachments
- Vyzva_podani_nabidek.pdf (764.71 KB)