Smlouva: Dodávka odpadkových košů do budovy CBEO v DNS – 2019/0038

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 190
Datum uzavření smlouvy: 03.04.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 4 130,00
Cena v Kč vč. DPH: 4 997,30
Zadávací řízení: Dodávka odpadkových košů do budovy CBEO v DNS – 2019/0038

Název (předmět)

Dodávka odpadkových košů do budovy CBEO v DNS – 2019/0038

Stručný popis

Předmětem této veřejné zakázky zadávané v dynamickém nákupním systému je dodání odpadkových košů do nové budovy CBEO pro projekt OP VVV „Univerzita 21. století – Centrum biologických a environmentálních oborů“, reg. číslo CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002495.

Zadavatel

  • Úřední název: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
  • IČO: 44555601
  • Poštovní adresa:
    Pasteurova 1
    40096 Ústí nad Labem
  • Název oddělení: Oddělení Veřejných zakázek UJEP
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60059154

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy