Contract: Dodávka odpadkových košů do budovy CBEO v DNS – 2019/0038

Contract information

state in E-ZAK Published
The contract is publicly accessible.

DBID: 190
Date of contract conclusion: 03.04.2019
Framework agreement: No
Multilateral contract: No
Metadata anonymisation: No
Contracting authority is: payer
Price in CZK without VAT: 4 130,00
Price in CZK with VAT: 4 997,30
Procurement procedure: Dodávka odpadkových košů do budovy CBEO v DNS – 2019/0038

Title (subject)

Dodávka odpadkových košů do budovy CBEO v DNS – 2019/0038

Brief description

Předmětem této veřejné zakázky zadávané v dynamickém nákupním systému je dodání odpadkových košů do nové budovy CBEO pro projekt OP VVV „Univerzita 21. století – Centrum biologických a environmentálních oborů“, reg. číslo CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002495.

Contracting authority

  • Official name: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
  • CRN: 44555601
  • Postal address:
    Pasteurova 1
    40096 Ústí nad Labem
  • Name of the department: Oddělení Veřejných zakázek UJEP
  • Contracting authority profile identification in VVZ: 60059154

Public documents

Contract participants

Contract amendments