Public contracts of Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

On this site you will find overview of published public contracts of the contracting authority:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
CRN: 44555601
Contracting authority profile identifier in VVZ: 60059154

Not signed in users have access to basic information of public contracts and to procurement documents and its explanation in the case that these are provided with unrestricted and full direct remote access. After signing in contractors have the opportunity to interact within the relevant procurement procedures. If you are a contractor and do not have an account in the E-ZAK system yet, please sign up.

The E-ZAK system is certified by regulation no. 260/2016 Coll. in which are laid down detailed conditions relating to electronic tools and electronic acts performed in procurement of public procurement procedures and details on the certificate of conformity.

Detailed information about using the system can be found in user's manual (pdf, 3.98 MB).

In case of questions or troubles you can contact .

Ongoing public contracts

Quick filter: receipt of tenders | receipt of requests to participate
Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence [i] Time limit for tenders / requests
Laboratoř aplikované ekologie - 2021/0025
small-scale public contract Receipt of tenders 18.06.2021 02.07.2021 10:00
Systém pro mikro 3D PIV měření - 2021/0050
below-the-threshold Receipt of tenders 17.06.2021 07.07.2021 10:00
Vybavení Domu umění Ústí nad Labem - projektor pro videomapping včetně výměnných objektivů - 2021/0059
small-scale public contract Receipt of tenders 16.06.2021 01.07.2021 10:00
Licence Microsoft Select - 2021/0044
small-scale public contract Evaluation 01.06.2021 14.06.2021 10:00
Možnosti implementace konceptu lokálních distribučních soustav na municipální úrovni II - 2021/0053
small-scale public contract Evaluation 31.05.2021 11.06.2021 10:00
Rámcová dohoda o sběru, přepravě a odstraňování odpadů 2021-2022 - 2021/0045
small-scale public contract Evaluated 25.05.2021 09.06.2021 10:00
Vytvoření projektové dokumentace a její projednání pro stavbu - Rekonstrukce výukových prostor FUD - 2021/0022
small-scale public contract Evaluated 25.05.2021 09.06.2021 10:00
Laboratorní stoly se zabudovanými zdroji a osciloskopy - 2021/0047
small-scale public contract Evaluation 25.05.2021 09.06.2021 10:00
Samoobslužné výpůjční zařízení Selfcheck - 2021/0038
small-scale public contract Evaluated 19.05.2021 03.06.2021 10:00
Vytvoření projektové dokumentace a její projednání pro stavbu – UJEP – PF – Rekonstrukce budovy kateder a UJEP – PF – Rekonstrukce auly a výstavního koridoru - 2021/0006
above-the-threshold Receipt of tenders 18.05.2021 25.06.2021 10:00
Outsourcingové služby - vytváření a testování speciálních vrstev a povlaků - 2021/0048
small-scale public contract Evaluated 18.05.2021 02.06.2021 10:00
Laboratoř odpadů - TOC 2021/0035
below-the-threshold Evaluated 17.05.2021 03.06.2021 10:00
Optický emisní spektrometr - 2021/0043
small-scale public contract Evaluation 17.05.2021 01.06.2021 10:00
3D tiskárna pro FSE v rámci projektu U21-KI - 2021/0046
small-scale public contract Evaluated 17.05.2021 01.06.2021 10:00
Charpyho kladivo - 2021/0039
small-scale public contract Evaluation 10.05.2021 25.05.2021 10:00
all public contracts