Veřejné zakázky Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
IČO: 44555601
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60059154

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Čistá místnost - Laminární stropy CPTO II - 2020/0078
nadlimitní Příjem nabídek 22.10.2020 30.11.2020 10:00
Mobilní robotické zařízení - 2020/0084
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.10.2020 03.11.2020 10:00
Vodíkové technologie pro vzdělávání - 2020/0082
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.09.2020 06.10.2020 10:00
Outsourcingové služby - příprava prototypů zařízení, nebo části zařízení - 2020/0081
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.09.2020 01.10.2020 10:00
3d tiskárna s technologií FDM - 2020/0061
podlimitní Hodnocení 09.09.2020 25.09.2020 10:00
Zřízení elektrické požární signalizace EPS, evakuačního rozhlasu ER, rozvody SCS 2020/0062
nadlimitní Hodnocení 14.08.2020 22.10.2020 10:00
Centrální laboratoř elektronové mikroskopie 2020/0009
nadlimitní Vyhodnoceno 07.08.2020 14.09.2020 10:00
3d tiskárny s technologií FDM - 2020/0066
podlimitní Hodnocení 30.07.2020 24.08.2020 10:00
Robotický systém pro ergoterapii horní končetiny 2020/0021
podlimitní Vyhodnoceno 27.03.2020 15.04.2020 10:00
Dodávka a montáž vybavení budovy CPTO – interiérové vybavení 2019/0098
nadlimitní Vyhodnoceno 18.07.2019 22.08.2019 10:00
Nákup vybavení a zařízení pro házenou a volejbal - 2019/0027
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.03.2019 02.04.2019 10:00
Laboratoř odpadů - I. etapa 2019/0010
podlimitní Hodnocení 15.01.2019 13.02.2019 10:00
Modely částí lidského těla – 2018/0241
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.12.2018 07.01.2019 10:00
Tisk a dodávka publikací v DNS - 2016/0069
nadlimitní Posouzení žádostí o účast v DNS 18.08.2016 02.09.2016 11:30
isk a dodávka publikací v DNS - 2016/0031
nadlimitní Posouzení žádostí o účast v DNS 23.04.2016 11.05.2016 11:30
všechny zakázky