Veřejné zakázky Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
IČO: 44555601
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60059154

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Laboratoř didaktiky matematiky pro PřF - AV technika - 2023/0010
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.01.2023 07.02.2023 10:00
Laboratoř FŽP - váhy, pH metry - 2022/0181
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.01.2023 16.02.2023 10:00
Centrifuga chlazená - 2023/0009
podlimitní Příjem nabídek 25.01.2023 10.02.2023 10:00
Přístroj měřící biologickou zpětnou vazbu kompatibilní s již dodaným vybavením eye-trackingových technologií ve statické a mobilní behaviorální laboratoři UJEP - 2023/0001
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.01.2023 23.01.2023 10:00
FTIR (infračervený) spektrometr - 2022/0153
podlimitní Hodnocení 09.01.2023 26.01.2023 10:00
Návratový automat pro knihy - 2022/0194
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.01.2023 18.01.2023 10:00
Rezervační skříňky venkovní - 2022/0193
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.01.2023 18.01.2023 10:00
Dendrometrická a dendrochronologická měřící souprava - 2022/0175
podlimitní Vyhodnoceno 14.12.2022 06.01.2023 10:00
Pravidelné servisní prohlídky chladícího zařízení - 2022/0068
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.12.2022 19.12.2022 10:00
Laboratoř didaktiky matematiky pro PřF - AV technika - 2022/0184
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.12.2022 16.12.2022 10:00
Dodávka a montáž mikroskopu atomárních sil 2022/0179
nadlimitní Vyhodnoceno 01.12.2022 06.01.2023 10:00
Laboratoř FŽP IV. - drobné přístroje - 2022/0183
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.11.2022 16.12.2022 10:00
Nabíjecí stanice - 2022/0135
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.11.2022 05.12.2022 10:00
Laboratoř převodů, mechanismů a části strojů - standy - 2022/0133
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.09.2022 05.10.2022 10:00
Laboratorní stolní bioreaktor pro kultivaci mikroorganismů v uzavřeném kontrolovaném prostředí 2022/0125
podlimitní Vyhodnoceno 16.09.2022 15.11.2022 10:00
všechny zakázky