Veřejné zakázky Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
IČO: 44555601
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60059154

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.28 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Fotoaparáty včetně příslušenství pro Laboratoř dálkové dokumentace a Laboratoř výpočetní techniky 2018/0219
podlimitní Příjem nabídek 13.11.2018 29.11.2018 10:00
Zajištění kurzu podpory implementace současných poznatků v oblasti didaktiky do vyučovací praxe a nadregionální setkání koordinátorů inkluze – 2018/0225
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.11.2018 23.11.2018 10:00
Rekonstrukce výukových prostor VIKS – laboratoře FitBrain a FocusBrain – 2018/0226
podlimitní Příjem nabídek 09.11.2018 28.11.2018 10:00
Výstavba FabLab a učebny – 2018/0218
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.11.2018 27.11.2018 10:00
Pojištění flotily vozidel UJEP – 2018/0189
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.11.2018 20.11.2018 10:00
Dodávka a montáž klimatizace pro GC-HRMS Bruker - 2018/0211
podlimitní Příjem nabídek 02.11.2018 22.11.2018 10:00
Mobilní skenovací laboratoř pro 3D skenování 2018/0202
podlimitní Hodnocení 29.10.2018 15.11.2018 10:00
Osobní automobil (mobilní skenovací laboratoř) 2018/0204
podlimitní Hodnocení 29.10.2018 15.11.2018 10:00
Obsluha pracoviště podatelny, recepcí a PCO - 2018/0207
podlimitní Příjem nabídek 25.10.2018 03.12.2018 10:00
Dodávka komponentů pro stavbu fotochemického reaktoru operující v UV oblasti - 2018/0199
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.10.2018 13.11.2018 10:00
LED reflektory na rampách se světelným pultem a stmívačem – 2018/0206
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.10.2018 06.11.2018 10:00
Drobný hmotný majetek do doktorandských laboratoří II - 2018/0205
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.10.2018 30.10.2018 10:00
Laboratoř odpadů - I. Etapa 2018/0184
podlimitní Hodnocení 15.10.2018 07.11.2018 10:00
Letecký laserový skener s příslušenstvím 2018/0179
nadlimitní Hodnocení 10.10.2018 14.11.2018 10:00
Program University MD FEA+Motion Bundle - 2018/0183
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.10.2018 31.10.2018 10:00
všechny zakázky