Veřejné zakázky Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
IČO: 44555601
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60059154

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.28 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Didaktické pomůcky - Zábavou k odbornému vzdělávání 2018/0176
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.09.2018 26.09.2018 10:00
Drobný hmotný majetek do doktorandských laboratoří - 2018/0180
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.09.2018 26.09.2018 10:00
Preparativní sálová centrifuga - 2018/0136
podlimitní Hodnocení 29.08.2018 17.09.2018 10:00
Rekonstrukce výukových prostor VIKS - laboratoře FitBrain a FocusBrain - 2018/0174
podlimitní Hodnocení 24.08.2018 11.09.2018 10:00
Dodávka a montáž venkovní LED obrazovky pro audiovizuální produkci – 2018/0175
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.08.2018 06.09.2018 10:00
Profilometr - 2018/0143
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.08.2018 29.08.2018 10:00
Langmuirova sonda pro nízkoteplotní plazma - 2018/0144
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.08.2018 27.08.2018 10:00
Dodávka přístrojů Air Permeability Tester a Water Permeability Tester – 2018/0170
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.08.2018 23.08.2018 10:00
3D stereolitografický systém 2018/0129
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.08.2018 20.08.2018 10:00
Stanice pro hloubkové plasmové reaktivní iontové leptání 2018/0135
nadlimitní Hodnocení 03.08.2018 07.09.2018 10:00
Licence Microsoft Select pro Univerzitu J. E. Purkyně v Ústí nad Labem – 2018/0150
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.08.2018 14.08.2018 10:00
Dodávka komplexního CAD / CAM / CAE software - 2018/0166
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.08.2018 14.08.2018 10:00
3D tiskárna technologie FFF/ FDM – 2018/0159
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.08.2018 14.08.2018 10:00
3D tiskárna technologie SLA + příslušenství – 2018/0158
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.08.2018 14.08.2018 10:00
Vybavení a zařízení pro laboratoře - měřící systémy – 2018/0165
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.08.2018 13.08.2018 10:00
všechny zakázky