Veřejné zakázky Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
IČO: 44555601
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60059154

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Chemikálie a spotřební materiál pro projekt INVUST - 2019/0048
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.04.2019 03.05.2019 10:00
Dodávka a montáž teplotní komory pro XRD na tenké vrstvy – rozšíření XRD Panalytical 2019/0037
podlimitní Příjem nabídek 18.04.2019 13.05.2019 10:00
Dodávka HIPIMS zdroje 2019/0032
podlimitní Příjem nabídek 10.04.2019 02.05.2019 10:00
Pořízení eye-trackingových přístrojů do mobilní a stacionární laboratoře biofeedbacku na UJEP 2019/0059
podlimitní Příjem nabídek 09.04.2019 29.04.2019 10:00
Dodávka a montáž přístroje na stanovení měrného povrchu a velikosti a distribuce pórů a příslušenství 2019/0042
podlimitní Příjem nabídek 04.04.2019 23.04.2019 10:00
Odstranění objektu bývalé TS v Kampusu UJEP 2019/0051
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.04.2019 23.04.2019 10:00
Pořízení neurotrenažérů do laboratoře Biofeedbacku na UJEP 2019/0053
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.04.2019 17.04.2019 10:00
Demolice a sanace části budovy T - výkon TDI a BOZP - 2019/0050
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.04.2019 18.04.2019 10:00
Demolice a sanace části budovy T - 2019/0045
podlimitní Příjem nabídek 28.03.2019 09.05.2019 10:00
Rekonstrukce prostor K1/K2 - sanace balkónů (havárie) - 2019/0052
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.03.2019 18.04.2019 10:00
Pokročilý software k vybavení matematicko-statistické laboratoře projektu REGBE – 2019/0036
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.03.2019 08.04.2019 10:00
Poskytování energetických služeb metodou EPC v objektech UJEP Ústí nad Labem – 2018/0230
nadlimitní V jednání 22.03.2019 04.03.2019 10:00
Vířivoproudý defektoskop - 2019/0039
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.03.2019 05.04.2019 10:00
Vybavení laboratoře atomové a jaderné fyziky - 2019/0030
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.03.2019 01.04.2019 10:00
Výstavba VŠ klub – 2019/0044
podlimitní Hodnocení 20.03.2019 08.04.2019 10:00
všechny zakázky