Veřejné zakázky Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
IČO: 44555601
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60059154

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Trhací stroj s průtahoměrem - 2021/0072
podlimitní Příjem nabídek 23.07.2021 13.08.2021 10:00
Univerzální frézka pro FSI - 2021/0057
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.07.2021 03.08.2021 10:00
Univerzální soustruh pro FSI - 2021/0058
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.07.2021 03.08.2021 10:00
Vytvoření projektové dokumentace a její projednání pro stavbu - Vybudování příruční spisovny UJEP - 2021/0068
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.07.2021 29.07.2021 10:00
Třífázový regulovatelný autotransformátor - 2021/0065
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.07.2021 21.07.2021 10:00
Laboratoř PF UJEP 2021/0028
podlimitní Hodnocení 24.06.2021 26.07.2021 10:00
Laboratoř aplikované ekologie - 2021/0025
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.06.2021 02.07.2021 14:00
Systém pro mikro 3D PIV měření - 2021/0050
podlimitní Hodnocení 17.06.2021 07.07.2021 10:00
Vybavení Domu umění Ústí nad Labem - projektor pro videomapping včetně výměnných objektivů - 2021/0059
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.06.2021 01.07.2021 10:00
Licence Microsoft Select - 2021/0044
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.06.2021 14.06.2021 10:00
Vytvoření projektové dokumentace a její projednání pro stavbu - Rekonstrukce výukových prostor FUD - 2021/0022
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.05.2021 09.06.2021 10:00
Laboratorní stoly se zabudovanými zdroji a osciloskopy - 2021/0047
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.05.2021 09.06.2021 10:00
Vytvoření projektové dokumentace a její projednání pro stavbu – UJEP – PF – Rekonstrukce budovy kateder a UJEP – PF – Rekonstrukce auly a výstavního koridoru - 2021/0006
nadlimitní Vyhodnoceno 18.05.2021 25.06.2021 10:00
Laboratoř odpadů - TOC 2021/0035
podlimitní Vyhodnoceno 17.05.2021 03.06.2021 10:00
Trubní vrtaná studna v areálu Bukovina - 2021/0033
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.05.2021 17.05.2021 10:00
všechny zakázky