Veřejné zakázky Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
IČO: 44555601
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60059154

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Laboratoř odpadů - TOC 2021/0035
podlimitní Příjem nabídek 17.05.2021 03.06.2021 10:00
Optický emisní spektrometr - 2021/0043
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.05.2021 01.06.2021 10:00
3D tiskárna pro FSE v rámci projektu U21-KI - 2021/0046
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.05.2021 01.06.2021 10:00
Fluorescenční mikroskop - 2021/0034
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.05.2021 28.05.2021 10:00
Možnosti implementace konceptu lokálních distribučních soustav na municipální úrovni - 2021/0031
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.05.2021 24.05.2021 10:00
Charpyho kladivo - 2021/0039
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.05.2021 25.05.2021 10:00
Trubní vrtaná studna v areálu Bukovina - 2021/0033
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.05.2021 17.05.2021 10:00
Bezpilotní prostředek (DRON) se systémem RTK s fotogrammetrickou kamerou a multispektrální kamerou - 2021/0021
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.04.2021 19.05.2021 10:00
Vybavení Domu umění Ústí nad Labem - projektor pro videomapping včetně výměnných objektivů - 2021/0032
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.04.2021 14.05.2021 10:00
Testovací stanice palivových článků - 2021/0012
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.04.2021 03.05.2021 10:00
Outsourcingové služby - výroba pryžových výlisků - 2021/0027
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.04.2021 30.04.2021 10:00
Outsourcingové služby - výroba desénových odlitků - 2021/0026
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.04.2021 30.04.2021 10:00
Destičkový fluorimetr - 2021/0023
podlimitní Vyhodnoceno 13.04.2021 30.04.2021 10:00
Geodata pro měření návštěvnosti CHKO Jizerské hory a NP České Švýcarsko s CHKO Labské pískovce - 2021/0002
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.04.2021 03.05.2021 10:00
3D Tiskárna - 2020/0089
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.03.2021 14.04.2021 10:00
všechny zakázky