Veřejné zakázky Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
IČO: 44555601
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60059154

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Pravidelné servisní prohlídky chladícího zařízení - 2022/0068
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.12.2022 19.12.2022 10:00
Laboratoř didaktiky matematiky pro PřF - AV technika - 2022/0184
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.12.2022 15.12.2022 10:00
Rámcová dohoda na dodávku drogistického zboží a ochranných pracovních pomůcek pro UJEP – 2022/0155
podlimitní Příjem nabídek 02.12.2022 21.12.2022 10:00
Dodávka a montáž mikroskopu atomárních sil 2022/0179
nadlimitní Příjem nabídek 01.12.2022 06.01.2023 10:00
Laboratoř FŽP IV. - drobné přístroje - 2022/0183
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.11.2022 16.12.2022 10:00
Korozní komora na cyklické i kombinované zkoušky solnou mlhou i kondenzační testy - 2022/0182
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.11.2022 09.12.2022 00:00
AV technika pro FF - projekt NPO - 2022/0176
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.11.2022 29.11.2022 10:00
Nabíjecí stanice - 2022/0135
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.11.2022 05.12.2022 10:00
Vybavení nové budovy FZS - Předčasně narozený novorozenec - 2022/0151
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.11.2022 28.11.2022 10:00
Záložní zdroj (UPS) k fytotronu - 2022/0137
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.11.2022 15.11.2022 10:00
Vakuová aparatura pro LFA zařízení pro měření tepelné vodivosti - 2022/0150
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.10.2022 09.11.2022 10:00
Mlecí nádoba 250 ml pro monitoring a zaznamenávání procesů probíhajících v mlecí nádobě během mlecího procesu v planetovém kulovém mlýnu PM100 - 2022/0144
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.10.2022 08.11.2022 10:00
Motorová brzda - 2022/0145
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.10.2022 01.11.2022 10:00
Laboratoř převodů, mechanismů a části strojů - standy - 2022/0133
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.09.2022 05.10.2022 10:00
Laboratorní stolní bioreaktor pro kultivaci mikroorganismů v uzavřeném kontrolovaném prostředí 2022/0125
podlimitní Hodnocení 16.09.2022 15.11.2022 10:00
všechny zakázky