Veřejné zakázky Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
IČO: 44555601
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60059154

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
3d tiskárny s technologií FDM - 2020/0066
podlimitní Příjem nabídek 30.07.2020 18.08.2020 10:00
Ochranné brýle pro práci s laserem 30 ks - 2020/0065
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.07.2020 17.08.2020 10:00
Odvod tepelných zisků z kancelářských prostor UJEP - 2020/0051
podlimitní Hodnocení 02.07.2020 21.07.2020 10:00
Rámcová dohoda na dodávku drogistického zboží a ochranných pracovních pomůcek pro UJEP – 2020/0046
nadlimitní Hodnocení 24.06.2020 03.08.2020 10:00
Rámcová dohoda na dodávku kancelářských potřeb pro UJEP – 2020/0047
nadlimitní Hodnocení 24.06.2020 03.08.2020 10:00
Modernizace systému SPECS pro XPS a AES spektroskopie 2020/0043
podlimitní Vyhodnoceno 22.06.2020 14.07.2020 10:00
Čistá místnost – Laminární stropy CPTO – 2020/0037
nadlimitní Hodnocení 15.06.2020 29.07.2020 10:00
Laboratoř tkáňových kultur - 2020/0032
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.05.2020 11.06.2020 10:00
Vybudování klimatizace VK UJEP - 2020/0031
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.04.2020 05.05.2020 10:00
Robotický systém pro ergoterapii horní končetiny 2020/0021
podlimitní Vyhodnoceno 27.03.2020 15.04.2020 10:00
Zdravotnické přístroje, testy a simulátory 2020/0011
podlimitní Vyhodnoceno 04.02.2020 21.02.2020 10:00
Dodávka a montáž vybavení budovy CPTO – interiérové vybavení 2019/0098
nadlimitní Vyhodnoceno 18.07.2019 22.08.2019 10:00
Nákup vybavení a zařízení pro házenou a volejbal - 2019/0027
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.03.2019 02.04.2019 10:00
Laboratoř odpadů - I. etapa 2019/0010
podlimitní Hodnocení 15.01.2019 13.02.2019 10:00
Modely částí lidského těla – 2018/0241
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.12.2018 07.01.2019 10:00
všechny zakázky