Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodání IT zařízení pro PřF a FSI v DNS - 2022/0168
nadlimitní Zadáno 14.11.2022 25.11.2022 10:00
Publikace "Poznejte UJEP" v DNS - 2022/0169
nadlimitní Zadáno 14.11.2022 28.11.2022 10:00
Dodání IT zařízení pro PF v DNS - 2022/0167
nadlimitní Zadáno 09.11.2022 22.11.2022 10:00
Dodávka NAS serveru, včetně disků pro PF v DNS - 2022/0165
nadlimitní Zadáno 09.11.2022 22.11.2022 10:00
Nabíjecí stanice - 2022/0135
VZ malého rozsahu Zadáno 08.11.2022 05.12.2022 10:00
Tisk publikace v DNS - 2022/0163
nadlimitní Zadáno 08.11.2022 22.11.2022 10:00
Dodání IT technologie pro PřF v DNS - 2022/0166
nadlimitní Zadáno 07.11.2022 21.11.2022 10:00
Velkokapacitní diskové pole pro CI v DNS - 2022/0159
nadlimitní Zadáno 07.11.2022 21.11.2022 10:00
Dodávka trhacích map rozšířeného Kampusu v DNS - 2022/0157
nadlimitní Zadáno 07.11.2022 21.11.2022 10:00
Brožura FŽP - Katalog workshopů pro středoškolské studenty v DNS - 2022/0164
nadlimitní Zadáno 07.11.2022 22.11.2022 10:00
Vybavení nové budovy FZS - Předčasně narozený novorozenec - 2022/0151
VZ malého rozsahu Zadáno 07.11.2022 28.11.2022 10:00
Dodání IT zařízení pro REK v DNS - 2022/0162
nadlimitní Zadáno 02.11.2022 14.11.2022 10:00
Záložní zdroj (UPS) k fytotronu - 2022/0137
VZ malého rozsahu Zadáno 02.11.2022 15.11.2022 10:00
Vytištění publikace: Příprava a vlastnosti mikro a nanovrstev v DNS - 2022/0156
nadlimitní Zadáno 01.11.2022 14.11.2022 10:00
Dodání IT zařízení pro FF v DNS - 2022/0152
nadlimitní Zadáno 31.10.2022 11.11.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016