Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
E-knihy pro VK - 2023/0099
VZ malého rozsahu Zadáno 01.11.2023 14.11.2023 10:00
Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce budov Za Válcovnou - 2023/0083
podlimitní Zadáno 12.10.2023 31.10.2023 10:00
Sběr, přeprava a zpracování odpadu UJEP pro období od 1.1.2024 do 31.12.2024 - 2023/0095
VZ malého rozsahu Zadáno 11.10.2023 23.10.2023 10:00
„Dodávka elektřiny na rok 2024“
nadlimitní Zadáno 06.10.2023 06.10.2023 14:00
„Dodávka plynu na rok 2024“
nadlimitní Zadáno 06.10.2023 06.10.2023 14:00
Elektronická spisová služba včetně servisní podpory 2023/0078
nadlimitní Zadáno 29.09.2023 10.11.2023 10:00
TDS + BOZP pro stavbu UJEP - PF - Rekonstrukce budovy kateder PF UJEP a auly a spojovacího koridoru - 2023/0062
podlimitní Zadáno 22.09.2023 12.10.2023 10:00
Tisk a dodávka reklamních triček v DNS - 2023/0089
nadlimitní Zadáno 19.09.2023 02.10.2023 10:00
Tisk a dodávka publikací v DNS - 2023/0088
nadlimitní Zadáno 13.09.2023 26.09.2023 10:00
Příprava, organizace a zajištění Konference Mikroskopie a nedestruktivní zkoušení materiálů - 2023/0081
VZ malého rozsahu Zadáno 22.08.2023 13.09.2023 10:00
Reklamní předměty UJEP v DNS "Noc vědců" - 2023/0080
nadlimitní Zadáno 09.08.2023 21.08.2023 10:00
Tisk propagačních brožur PřF UJEP v DNS - 2023/0075
nadlimitní Zadáno 27.07.2023 08.08.2023 10:00
UJEP - PF - Rekonstrukce budovy kateder PF UJEP + auly a spojovacího koridoru - 2023/0063
nadlimitní Zadáno 12.07.2023 29.08.2023 10:00
Předběžná tržní konzultace - ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA VČETNĚ SERVISNÍ PODPORY.
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.07.2023 21.07.2023 12:00
Slunolamy / větrolamy K3 - havarijní stav - 2023/0068
VZ malého rozsahu Zadáno 20.06.2023 04.07.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016