Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Koordinátor BOZP při realizaci stavby – Příprava území v areálu Kampusu UJEP pro budovu CPTO - 2013/0037
Odesílatel
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.04.2013 13:14:06
Předmět Výzva

Výzva k podání nabídky


Přílohy
- vyzva.docx (48.56 KB)