Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Tisk a dodávka publikací v DNS - 2023/0088
Odesílatel Simona Ježková
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.10.2023 10:38:46
Předmět Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Tímto Vám zadavatel oznamuje rozhodnutí o výběru dodavatele v rámci zadávacího řízení v dynamickém nákupním systému na výše uvedenou veřejnou zakázku, viz příloha.


Přílohy
- Oznámení o výběru.pdf (449.04 KB)