Received message - other

Procurement procedure Tisk a dodávka publikací v DNS - 2023/0088
Sender Simona Ježková
Sender organization Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [CRN: 44555601]
Recipient All (including public)
Date 05.10.2023 10:38:46
Subject Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Tímto Vám zadavatel oznamuje rozhodnutí o výběru dodavatele v rámci zadávacího řízení v dynamickém nákupním systému na výše uvedenou veřejnou zakázku, viz příloha.


Attachments
- Oznámení o výběru.pdf (449.04 KB)