Received message - other

Procurement procedure Publikace Poznejte UJEP v anglickém jazyce v DNS - 2023/0044
Sender Veronika Benešová
Sender organization Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [CRN: 44555601]
Recipient All (including public)
Date 05.05.2023 12:45:02
Subject Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Tímto Vám zadavatel oznamuje rozhodnutí o výběru dodavatele v rámci zadávacího řízení v dynamickém nákupním systému na výše uvedenou veřejnou zakázku, viz příloha.


Attachments
- Oznámení o výběru.pdf (728.93 KB)