Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Publikace Poznejte UJEP v anglickém jazyce v DNS - 2023/0044
Odesílatel Veronika Benešová
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.05.2023 12:45:02
Předmět Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Tímto Vám zadavatel oznamuje rozhodnutí o výběru dodavatele v rámci zadávacího řízení v dynamickém nákupním systému na výše uvedenou veřejnou zakázku, viz příloha.


Přílohy
- Oznámení o výběru.pdf (728.93 KB)