Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Vybavení nové budovy FZS - Předčasně narozený novorozenec - 2022/0151
Odesílatel Lukáš Potměšil
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.11.2022 13:41:44
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel v návaznosti na předchozí dodatečnou informaci ze dne 11. 11. 2022 předkládá aktualizovanou technickou specifikace předmětu plnění doplněnou o technické parametry o ovládací jednotku a monitor.
Současně s tím zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídky o celou původní lhůtu pro podání nabídky:
NOVÁ LHŮTA PODÁNÍ NABÍDEK DO: 28. 11. 2022, 10 HOD.


Přílohy
- Příloha_č_3k _VZ_předčasně narozený novorozenec.docx (36.81 KB)