Received message - explanation, completion, changes of procurement documents

Procurement procedure Vybavení nové budovy FZS - Předčasně narozený novorozenec - 2022/0151
Sender Lukáš Potměšil
Sender organization Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [CRN: 44555601]
Recipient All (including public)
Date 14.11.2022 13:41:44
Subject Explanation / Completion / Changes of procurement documents

Zadavatel v návaznosti na předchozí dodatečnou informaci ze dne 11. 11. 2022 předkládá aktualizovanou technickou specifikace předmětu plnění doplněnou o technické parametry o ovládací jednotku a monitor.
Současně s tím zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídky o celou původní lhůtu pro podání nabídky:
NOVÁ LHŮTA PODÁNÍ NABÍDEK DO: 28. 11. 2022, 10 HOD.


Attachments
- Příloha_č_3k _VZ_předčasně narozený novorozenec.docx (36.81 KB)