Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Laboratoř převodů, mechanismů a části strojů - standy - 2022/0105
Odesílatel Simona Ježková
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.09.2022 10:28:25
Předmět Oznámení o zrušení veřejné zakázky

Zadavatel oznamuje zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku (viz příloha).


Přílohy
- Zrušení výběrového řízení.pdf (298.73 KB)