Received message - other

Procurement procedure Laboratoř převodů, mechanismů a části strojů - standy - 2022/0105
Sender Simona Ježková
Sender organization Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [CRN: 44555601]
Recipient All (including public)
Date 14.09.2022 10:28:25
Subject Oznámení o zrušení veřejné zakázky

Zadavatel oznamuje zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku (viz příloha).


Attachments
- Zrušení výběrového řízení.pdf (298.73 KB)