Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Laboratoř převodů, mechanismů a části strojů - standy - 2022/0105
Odesílatel Simona Ježková
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.07.2022 10:36:27
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel obdržel další žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, které jsou totožné s žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace, která byla i s odpověďmi zveřejněna.