Received message - explanation, completion, changes of procurement documents

Procurement procedure Laboratoř převodů, mechanismů a části strojů - standy - 2022/0105
Sender Simona Ježková
Sender organization Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [CRN: 44555601]
Recipient All (including public)
Date 22.07.2022 10:36:27
Subject Explanation / Completion / Changes of procurement documents

Zadavatel obdržel další žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, které jsou totožné s žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace, která byla i s odpověďmi zveřejněna.