Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Tisk a dodání 4 čísel časopisu UJEP v DNS - 2021/0004
Odesílatel Veronika Benešová
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.02.2021 09:53:33
Předmět Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Tímto Vám zadavatel oznamuje rozhodnutí o výběru dodavatele v rámci zadávacího řízení v dynamickém nákupním systému na veřejnou zakázku Tisk a dodání 4 čísel časopisu UJEP v DNS - 2021/0004. Více viz příloha.


Přílohy
- Oznámení o výběru_0004.pdf (716.60 KB)