Received message - other

Procurement procedure Tisk a dodání 4 čísel časopisu UJEP v DNS - 2021/0004
Sender Veronika Benešová
Sender organization Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [CRN: 44555601]
Recipient All (including public)
Date 03.02.2021 09:53:33
Subject Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Tímto Vám zadavatel oznamuje rozhodnutí o výběru dodavatele v rámci zadávacího řízení v dynamickém nákupním systému na veřejnou zakázku Tisk a dodání 4 čísel časopisu UJEP v DNS - 2021/0004. Více viz příloha.


Attachments
- Oznámení o výběru_0004.pdf (716.60 KB)