Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Rekonstrukce ploché střechy budovy kateder PF UJEP - střecha "C" - 2020/0041
Odesílatel Veronika Benešová
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.06.2020 13:36:35
Předmět Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Zadavatel Vám tímto oznamuje výběr nejvhodnější nabídky, viz příloha.


Přílohy
- Oznámení o výběru.pdf (416.75 KB)