Received message - other

Procurement procedure Rekonstrukce ploché střechy budovy kateder PF UJEP - střecha "C" - 2020/0041
Sender Veronika Benešová
Sender organization Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [CRN: 44555601]
Recipient All (including public)
Date 23.06.2020 13:36:35
Subject Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Zadavatel Vám tímto oznamuje výběr nejvhodnější nabídky, viz příloha.


Attachments
- Oznámení o výběru.pdf (416.75 KB)