Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Komunikační služby - mobilní, pevné sítě - 2019/0187
Odesílatel Veronika Benešová
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.12.2019 11:05:14
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel dne 12.12.2019 obdržel žádost o dodatečnou informaci. Znění dotazů a odpovědi na ně uveřejňuje:

Dotaz č. 1
Zadavatel stanovil v Příloze č .2 ZD Základní požadavky zadavatele na smlouvu o poskytování hlasových služeb
2.5. Doba a místo plnění
Uchazeč ve smlouvě výslovně uvede, že se smlouva uzavírá na dobu určitou 24 měsíců s tím, že pokud zadavatel vyčerpá maximální (nabídkovou) cenu v Kč bez DPH za mobilního operátora, končí tím smluvní vztah za mobilního operátora. Uchazeč je povinen neprodleně informovat zadavatele v případě zbývajícího finančního limitu 150 000,- Kč bez DPH před vyčerpáním maximální finančního limitu.
Lhůta pro plnění veřejné zakázky však je stanovena na 48 měsíců. Žádáme zadavatele o úpravu smluvních podmínek ve smyslu, že smlouva se uzavírá na dobu určitou 48 měsíců.

Dotaz č. 2
Zadavatel stanovil v Příloze č. 4 Mobilní služby - tabulka (část 1) kalkulační vzorec pro výpočet nabídkové ceny odpovídá plnění veřejné zakázky po dobu 24 měsíců. Žádáme zadavatele o úpravu vzorce tak, aby odpovídal deklarované lhůtě pro plnění veřejné zakázky. Obdobně pak platí i pro Pevné sítě – tabulka (část 2)

Dotaz č. 3
V příloze č .4 Technická specifikace se zadavatel v části Poplatky za ostatní služby odkazuje na Přílohu č. 6 ZD. Tato příloha však součástí ZD není. Může zadavatel potvrdit, že se jedná o administrativní pochybení při psaní ZD?

Odpověď na dotaz č. 1
Zadavatel upravil přílohu č. 2 zadávací dokumentace - Základní požadavky zadavatele na smlouvu o poskytování hlasových služeb, která je přílohou.

Odpověď na dotaz č. 2
Zadavatel upravil přílohu č. 4 Mobilní služby - tabulka (část 1) a přílohu č. 4 - Pevné sítě (část 2), které jsou přílohou.

Odpověď na dotaz č. 3
Zadavatel upravil přílohu č. 4 - Technická specifikace (část 1), která je přílohou.

Zadavatel současně upozorňuje, že v souvislosti s touto dodatečnou informací přistoupil k prodloužení lhůty pro podání nabídek na veřejnou zakázku.


Přílohy
- Příloha č. 2 - Základní požadavky na smlouvu-upravená 13.12..doc (77.50 KB)
- Příloha č. 4 - Mobilní služby-tabulka (část 1)-upravená 13.12..xlsx (13.86 KB)
- Příloha č. 4 - Pevné sítě - tabulka (část 2)-upravená 13.12..xlsx (15.26 KB)
- Příloha č. 4 - Technická specifikace (část 1)-upravená 13.12..doc (109.50 KB)