Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Dodání a montáž nábytku do Poradenského centra UJEP v DNS - 2019/0190
Odesílatel Kateřina Drozdová
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.12.2019 10:05:45
Předmět Oznámení o výběru dodavatele

Tímto Vám zadavatel oznamuje dle § 123 ZZVZ rozhodnutí o výběru dodavatele v rámci zadávacího řízení v dynamickém nákupním systému na veřejnou zakázku Dodání a montáž nábytku do Poradenského centra UJEP v DNS - 2019/0190. Více viz příloha.


Přílohy
- Oznámení o výběru dodavatele 0190.pdf (792.65 KB)