Received message - other

Procurement procedure Dodání a montáž nábytku do Poradenského centra UJEP v DNS - 2019/0190
Sender Kateřina Drozdová
Sender organization Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [CRN: 44555601]
Recipient All (including public)
Date 10.12.2019 10:05:45
Subject Oznámení o výběru dodavatele

Tímto Vám zadavatel oznamuje dle § 123 ZZVZ rozhodnutí o výběru dodavatele v rámci zadávacího řízení v dynamickém nákupním systému na veřejnou zakázku Dodání a montáž nábytku do Poradenského centra UJEP v DNS - 2019/0190. Více viz příloha.


Attachments
- Oznámení o výběru dodavatele 0190.pdf (792.65 KB)