Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodání a montáž nábytku do Poradenského centra UJEP v DNS - 2019/0190
Odesílatel Kateřina Drozdová
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.11.2019 11:56:07
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel na základě žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace uveřejňuje následující odpověď, viz příloha.


Přílohy
- Odpověď zadavatele na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.docx (15.78 KB)