Received message - explanation, completion, changes of procurement documents

Procurement procedure Dodání a montáž nábytku do Poradenského centra UJEP v DNS - 2019/0190
Sender Kateřina Drozdová
Sender organization Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [CRN: 44555601]
Recipient All (including public)
Date 26.11.2019 11:56:07
Subject Request for explanation of procurement documents

Zadavatel na základě žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace uveřejňuje následující odpověď, viz příloha.


Attachments
- Odpověď zadavatele na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.docx (15.78 KB)