Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka a montáž vybavení budovy CPTO – interiérové vybavení 2019/0098
Odesílatel Zbyněk Tichý
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.08.2019 08:09:35
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz:

Dobrý den,
v rozpočtu existuje položka na Výrobu vzorků, nevíme však jak ji nacenit, když se v ZD jen stručně praví -"Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat si od vybraného dodavatele vzorky předmětu plnění", tzn. neznáme náročnost výroby a počet kusů". Děkujeme za odpověď.

Odpověď:

Vzorkování je popsáno v Průvodní a technické zprávě v kapitole A.2.3 Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace interiéru a vzorkování:

“Všechny použité materiály pro atypickou výrobu budou vzorkovány včetně jejich finální povrchové úpravy a budou koordinovány s použitými materiály na stavbě a s materiály a barevností typových prvků.

Vzorky budou odsouhlaseny AD. Barevnosti a povrchové úpravy typových prvků budou upřesněny v rámci AD dle vzorkovnic dodavatele. Dodavatel předloží fyzické vzorky všech typových výrobků v místě dodávky k odsouhlasení investorem a AD.”


Pro upřesnění ještě doplňujeme viz příloha


Přílohy
- Požadavky na vzorkování.docx (14.92 KB)