Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Nákup vybavení a zařízení pro házenou a volejbal - 2019/0027
Odesílatel Kateřina Drozdová
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.04.2019 11:49:33
Předmět Oznámení o výběru dodavatele

Tímto Vám zadavatel oznamuje rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku Nákup vybavení a zařízení pro házenou a volejbal - 2019/0027.


Přílohy
- ozn_roz_0027.pdf (410.17 KB)