Received message - other

Procurement procedure Nákup vybavení a zařízení pro házenou a volejbal - 2019/0027
Sender Kateřina Drozdová
Sender organization Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [CRN: 44555601]
Recipient All (including public)
Date 08.04.2019 11:49:33
Subject Oznámení o výběru dodavatele

Tímto Vám zadavatel oznamuje rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku Nákup vybavení a zařízení pro házenou a volejbal - 2019/0027.


Attachments
- ozn_roz_0027.pdf (410.17 KB)