Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Dodávka All in One PC sestav s příslušenstvím pro FZS v DNS – 2018/0215
Odesílatel Kateřina Drozdová
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.11.2018 16:12:31
Předmět Oznámení o výběru dodavatele

Tímto Vám zadavatel oznamuje dle § 123 ZZVZ rozhodnutí o výběru dodavatele v rámci zadávacího řízení v dynamickém nákupním systému na veřejnou zakázku Dodávka All in One PC sestav s příslušenstvím pro FZS v DNS – 2018/0215. Více viz příloha.


Přílohy
- Oznámení o výběru dodavatele 0215.pdf (809.96 KB)