Received message - other

Procurement procedure Dodávka All in One PC sestav s příslušenstvím pro FZS v DNS – 2018/0215
Sender Kateřina Drozdová
Sender organization Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [CRN: 44555601]
Recipient All (including public)
Date 28.11.2018 16:12:31
Subject Oznámení o výběru dodavatele

Tímto Vám zadavatel oznamuje dle § 123 ZZVZ rozhodnutí o výběru dodavatele v rámci zadávacího řízení v dynamickém nákupním systému na veřejnou zakázku Dodávka All in One PC sestav s příslušenstvím pro FZS v DNS – 2018/0215. Více viz příloha.


Attachments
- Oznámení o výběru dodavatele 0215.pdf (809.96 KB)