Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Statistický software pro výuku – 2018/0149
Odesílatel Lukáš Kožíšek
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.08.2018 17:05:15
Předmět Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Tímto Vám zadavatel oznamuje rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku Statistický software pro výuku – 2018/0149.


Přílohy
- ozn_roz_0149.pdf (415.50 KB)