Received message - other

Procurement procedure Statistický software pro výuku – 2018/0149
Sender Lukáš Kožíšek
Sender organization Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [CRN: 44555601]
Recipient All (including public)
Date 23.08.2018 17:05:15
Subject Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Tímto Vám zadavatel oznamuje rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku Statistický software pro výuku – 2018/0149.


Attachments
- ozn_roz_0149.pdf (415.50 KB)