Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Stabilní hasicí zařízení 2012/0035
Odesílatel
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.06.2012 13:33:04
Předmět Dodatečné informace

Na základě upozornění uchazeče zadavatel opravuje administrativní chybu textu výzvy k veřejné zakázce malého rozsahu viz. příloha


Přílohy
- vyzva_revize.doc (45.50 KB)