Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Stabilní hasicí zařízení 2012/0035
Odesílatel
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.06.2012 12:12:33
Předmět Výzva

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VEŘEJNÉ ZAJÁZKY MALÉHO ROZSAHU

dle ust. §12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“)


Přílohy
- vyzva.doc (45.00 KB)