Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Dodávka laboratorního nábytku pro MOPR PřF Za Válcovnou v DNS – 2018/0100
Odesílatel Kateřina Drozdová
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.07.2018 12:42:55
Předmět Oznámení o výběru dodavatele

Tímto Vám zadavatel oznamuje dle § 123 ZZVZ rozhodnutí o výběru dodavatele v rámci zadávacího řízení v dynamickém nákupním systému na veřejnou zakázku Dodávka laboratorního nábytku pro MOPR PřF Za Válcovnou v DNS – 2018/0100. Více viz příloha.


Přílohy
- Oznámení o výběru dodavatele 0100.pdf (697.08 KB)