Received message - other

Procurement procedure Dodávka laboratorního nábytku pro MOPR PřF Za Válcovnou v DNS – 2018/0100
Sender Kateřina Drozdová
Sender organization Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [CRN: 44555601]
Recipient All (including public)
Date 12.07.2018 12:42:55
Subject Oznámení o výběru dodavatele

Tímto Vám zadavatel oznamuje dle § 123 ZZVZ rozhodnutí o výběru dodavatele v rámci zadávacího řízení v dynamickém nákupním systému na veřejnou zakázku Dodávka laboratorního nábytku pro MOPR PřF Za Válcovnou v DNS – 2018/0100. Více viz příloha.


Attachments
- Oznámení o výběru dodavatele 0100.pdf (697.08 KB)