Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Mobilní 3D skenovací systém včetně SW a příslušenství – 2018/0074
Odesílatel Lukáš Kožíšek
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.07.2018 11:39:48
Předmět Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Tímto Vám zadavatel oznamuje rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku Mobilní 3D skenovací systém včetně SW a příslušenství – 2018/0074.


Přílohy
- ozn_roz_0074.pdf (409.15 KB)