Received message - other

Procurement procedure Mobilní 3D skenovací systém včetně SW a příslušenství – 2018/0074
Sender Lukáš Kožíšek
Sender organization Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [CRN: 44555601]
Recipient All (including public)
Date 12.07.2018 11:39:48
Subject Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Tímto Vám zadavatel oznamuje rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku Mobilní 3D skenovací systém včetně SW a příslušenství – 2018/0074.


Attachments
- ozn_roz_0074.pdf (409.15 KB)