Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Dodávka vitríny a vaků pro VK UJEP v DNS - 2018/0064
Odesílatel Kateřina Drozdová
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.07.2018 12:58:15
Předmět Oznámení o výběru dodavatele

Tímto Vám zadavatel oznamuje dle § 123 ZZVZ rozhodnutí o výběru dodavatele v rámci zadávacího řízení v dynamickém nákupním systému na veřejnou zakázku Dodávka vitríny a vaků pro VK UJEP v DNS - 2018/0064. Více viz příloha.


Přílohy
- Oznámení o výběru dodavatele 0064.pdf (670.08 KB)